VIDEO/AUDIO

VIDEO

Zachodí slunéčko. Ostravský dětský sbor, Milan Chromík

Tempus iuvenis. World premiere, Pardubice 27 March 2019

 

Gorale. Gentlemen Singers (Richard Uhlíř), Markéta Mazourová, Michal Krystýnek, Zlatá Praha, 2007

Ej, Janku!

 

Ej, Janku!

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIO (CDs)

Vivat universitas! (2002)

We Sing / Zpíváme si (2003)

Fortissimo (2003)

Phantasms/Preludes / Přeludya (2009)

Oh, Janek! / Ej, Janku!  (2013)

Way to the Sun / Cesta k slunci (2017)

The Song of the Old Madman / Píseň starého blázna (2020)