Trojí úspěch ve skladatelské soutěži Opus ingotum (2018)

V 6. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže pro středoškolské sbory Opus ingotum (2018, NIPOS, zadáno anonymně 132 skladeb) byly oceněny tři kompozice Jana Vičara:

Bacche, bene venies (1. místo v kategorii Mužské sbory)

Omittamus studia (2. místo v kategorii Smíšené sbory)

Buteo, buteo (čestné uznání v kategorii Dívčí sbory)