Vysoko hvězda

Jan Vičar zkomponoval pásmo koled pro smíšený sbor, sóla a orchestr Vysoko hvězda / Shining Star / Alte Stella. Výsledný celek zahrnuje koledy Joy to the World (anglická/americká), Buvaj, dieťa krásne (slovenská), Riu, riu, chiu (španělská), In the Bleak Midwinter (anglická/kanadská), Gore gwiazda Jezusowi (polská), Kristus Pan se narodil (moravská) a úryvky z rakouské Stille Nacht (s funkcí noční „rondové promenády“). Dvacetiminutová kantáta vznikla z podnětu česko-kanadského sbormistra Jakuba Martince pro kanadsko-americko-evropsko-české turné chlapecko-mužského sboru National Boy Choir of Canada plánované ve spolupráci s lokálními filharmoniemi na prosinec 2020. Toto turné bylo z důvodu koronavirové pandemie zrušeno a přesunuto na prosinec 2021. V jednání je také provedení ve spolupráci s Moravskou filharmonií a olomouckými sborovými tělesy. Vznik kompozice byl částečně finančně podpořen v rámci Programu podpory kultury v Olomouckém kraji. Autor vytvořil rovněž jinou její verzi, v níž je orchestr nahrazen houslemi, klavírem a perkusemi ad libitum.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci se po čtyřech letech omluvila

Dne 9. července 2020 byla na oficiálním webu olomoucké univerzity zveřejněna omluva tohoto znění: „Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci tímto vyjadřuje omluvu panu prof. PhDr. MgA. Janu Vičarovi, CSc., za své nekorektní jednání při neprodloužení jeho pracovní smlouvy v roce 2016.“
K 31. srpnu 2016 přestal být Jan Vičar nedobrovolně olomouckým akademikem. Nepochopitelné rozhodnutí tehdejší vedoucí Katedry muzikologie a tehdejšího děkana Filozofické fakulty, dnes prorektora Univerzity Palackého, neprodloužit jeho pracovní smlouvu byť třeba jen na částečný úvazek a na 1-3 roky nezvrátil ani protest „Neberte nám Vičara!!!“, který podepsalo cca 80 studentů a doktorandů. Na základě analytického materiálu vypracovaného úřadem ombudsmana podal Jan Vičar 20. srpna 2019 žalobu na náhradu nemajetkové újmy a poskytnutí omluvy za diskriminaci (z hlediska věku, a tedy v rozporu s antidiskriminačním zákonem z roku 2009). Soudní mediace uskutečněná v době nedávné koronavirové epidemie nakonec vyústila ke stažení žaloby a uzavření „Dohody o narovnání“, kterou podepsali žalobce – a na straně žalované univerzity rektor UP Jaroslav Miller a nový děkan FF UP Zdeněk Pechal. Součástí ujednání bylo i zveřejnění výše uvedené omluvy. Viz o tom také d-Žurnál, FF UP se omlouvá či Potlesk pro Jana Vičara.

Český rozhlas Vltava

V šedesátiminutovém pořadu „Tvorba Jana Vičara“ byly na stanici Vltava dne 25. dubna 2020 uvedeny  v rozhlasové premiéře Rozpomínka M a Rozpomínka Ž  (jazzové kvinteto ve složení Petr Chadim, Jan Přibil, Ľudovít Kotlár, Peter Korman a Kamil Slezák). Autorka pořadu Renáta Spisarová-Kotík  představila posluchačům také Hudbu pro smyčce a tympány a Žítkovskou bohyni, a to v provedení Moravské filharmonie, mezzosopranistky Barbory Poláškové a dirigenta Marka Štilce. Viz Audioarchiv

Ocenění vědecké činnosti (2019)

Česká společnost pro hudební vědu udělila 16. listopadu 2019 čestné členství „prof. Janu Vičarovi za přínos české muzikologii a popularizaci hudby“. Udělení a slavnostní předání ocenění bylo poněkud zkomplikováno nesouhlasnou intervencí dvou pedagožek olomoucké katedry muzikologie.

Trojí úspěch ve skladatelské soutěži Opus ingotum (2018)

V 6. ročníku Mezinárodní skladatelské soutěže pro středoškolské sbory Opus ingotum (2018, NIPOS, zadáno anonymně 132 skladeb) byly oceněny tři kompozice Jana Vičara:

Bacche, bene venies (1. místo v kategorii Mužské sbory)

Omittamus studia (2. místo v kategorii Smíšené sbory)

Buteo, buteo (čestné uznání v kategorii Dívčí sbory)