VIČAR BIOGRAPHY

Jan Vičar (1949) devotes himself to composition, musicology, pedagogical and organisation work. Apart from other things, he was a professor at the Palacký University in Olomouc and the editor in chief of the leading Czech music journal Hudební rozhledy (Music Review). He has published a number of scientific studies and theoretical books, lectured at universities in the United States and he founded the international festival of contemporary music, MusicOlomouc. His compositions are performed both in the Czech Republic and abroad and are published on CD and in print. He is a professor at the Academy of Performing Arts in Prague, and at the University of West Bohemia in Pilsen.

Prof. PhDr. MgA. Jan Vičar, CSc. (1949) se celoživotně věnuje kompozici, muzikologii a vysokoškolské pedagogické činnosti. Vyučoval na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde se zásadním způsobem podílel na vybudování oboru, resp. katedry muzikologie, působil jako šéfredaktor odborného časopisu Hudební rozhledy, přednášel na amerických univerzitách. Je zkušeným organizátorem a koncepčním pracovníkem: předsedou a členem Oborových rad doktorského studia, řešitelem grantových projektů, zakladatelem oboru hudební produkce na HAMU v Praze, a také tvůrcem mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc. V roce 2018 byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zvolen do funkce člena Rady Státního fondu kultury České republiky. Publikoval sedm knih (z toho jednu v angličtině) a řadu studií na témata sahající od hudební estetiky a hudební kritiky přes hudební teorii až po dějiny soudobé české hudební kultury. Jeho kompozice jsou uváděny a vydávány tiskem v České republice i v zahraničí a jeho šest autorských CD bylo kladně přijato domácí i zahraniční hudební kritikou. Je profesorem Katedry hudební výchovy a kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a Oddělení hudebně teoretických disciplín Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Links